Eläinlääkäri ja eläinkouluttaja Renate Jäätes:

Yhdistin RenVet eläinkoulutus – ja eläinlääkäripalvelut, koska eläinlääkärinä näen vastaanotollani paljon erilaisia eläimiä ja käytöksiä. Joku eläin on avoin, joku varautunut, kolmas kehittää jännityksen toimenpiteiden myötä ja joku eläin rakastaa eläinlääkäriä aina, vaikka epämiellyttäviä toimenpiteitä olisi takana useita. Eläinten käyttäytyminen on kiehtonut minua jo eläinlääkäriopinnoistani lähtien, mutta valmistumisen jälkeenkin työssäni koin, ettei eläinlääkärin koulutus antanut minulle riittävästi tietotaitoa ja apuvälineitä erilaisten käytösten ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Eläinlääkäriyrityksen perustettuani aloin tekemään yhteistyötä ammattikouluttajien kanssa ja kiinnostus käyttäytymisen muokkaamiseen kouluttamalla kasvoi.  Etenkin koronavuosien myötä vastaanotolleni hakeutuvien koulutusapua tarvitsevien lisääntynyt käytöspotilaiden määrä  johti eläinkouluttajan ammattitutkintoon hakeutumiseen.

Tutkinto:

Aloitin 2021 syksyllä eläinkouluttajan ammattitutkinnon Taitotalolla ja valmistuin eläinkouluttajan ammattitutkintoon kesällä 2022. Halusin ma
hdollisimman monipuolisen näkökulman erilaisten eläinten kouluttamiseen ja suoritin koiran kouluttamisen ohessa eläintarhaeläinten kouluttamisen osatutkinnon ja tein kouluttajaharjoitteluni Korkeasaaressa. Eläintarhassa koulutin sinikurkkuaroja, valkopääsakeja sekä tamariineja.

Koulutustavat:

Käytän koulutuksessa positiivista vahvistamista, eli koulutustapani perustuvat eläimen motivaation lisäämiseen sen tavoitteleman palkkion kautta. Positiivinen vahvistaminen perustuu siihen, että tiedossa ja käytössä on eläimen mielestä niin hyvä palkka, että se on halukas ja sisäisesti motivoitunut tekemään pyydettyjä asioita. Positiivinen vahvistaminen kouluttaessa ei ole yleisestä harhaluulosta huolimatta pelkästään jatkuvaa, aivotonta namittelua. Vahvisteena voi toimia lelu, haistelemaan tai leikkimään pääsy, paimentaminen, juokseminen ja kaikki muukin lajin- ja rodunomainen käyttäytyminen. Eläinkouluttajana ensimmäisenä haasteenani onkin yhdessä omistajan kanssa löytää eläimelle sopivin vahviste. Koulutan eläimen ehdoilla ja etenkin eläimen asettamia rajoja kunnioittaen. Uskon omaehtoiseen käsittelyyn ja eläimen hallinnan tunteen tarpeeseen turvallisuuden ja luottamuksen rakentamisessa. En käytä kouluttajana fyysisiä rankaisua tai pakkokeinoja ja pyrin myös eläinlääkärinä välttämään eläinten pakottamista tai väkisin kiinnipitoa. Tavoittelen kouluttaessa eläimen aktivoitumista ja oma-alotteisten monipuolisten käytösten tarjoamista.

Olen rehellinen ja suorasukainen ja autan omistajaa parhaani mukaan sekä lukemaan että tulkitsemaan eläimensä eleitä ja käyttäytymistä. Haluan sekä eläinlääkärinä että kouluttajana olla eläimelle ja omistajalle turvallinen ja luottamuksellinen henkilö. En eläinlääkärityössäni erota kouluttajan ja eläinlääkärin ammattiosaamista ja etuni on kyky hahmottaa sekä eläimen fyysinen terveydentila että kokonaisvaltainen hyvinvointi ja näiden vaikutus käyttäytymiseen.

Mitä koulutan?

Arkitottelevaisuuden lisäksi autan myös arjen käytöshaasteissa sekä koulutan erityisesti klinikkapelkoisia eläimiä. Eläimen kokema eläinlääkäripelko tai eläinklinikkapelko on yleensä taipuvainen pahenemaan jokaisen eläinlääkärikäynnin yhteydessä ja toimenpiteisiin pakottaminen on yleensä eläimelle hyvin traumaattinen  kokemus ja rikkoo mielen pitkäksi aikaa tai pysyvästi. Klinikkapelko on yleensä hyvin haastava purkaa ja vaatii pitkäaikaista luottamuksen uudelleenrakentamista, joten klinikkapelon syntymisen ennaltaehkäisyyn on mielestäni jokaisen osapuolen tehtävä kaikkensa. Mikäli eläin on kuitenkin alkanut jännittämään eläinlääkäreitä tai klinikoita, on  yhden eläinlääkärin vastaanottoni optimaalisen intiimi ja rauhallinen tila pelokkaan potilaan kouluttamiseen ja käsittelyyn. Teen myös kouluttajana kotikäyntejä ja minulta saat tarvittaessa yhteystiedot eläinlääkärikäynnin tukihenkilölle.

Ajanvaraus netissä www.elainlaakarinkotikaynti.fi/ajanvaraus

Lisätietoa koulutuspalveluista sähköpostilla koulutus@renvet.fi